• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון

Journal of Hepatology

16.07.2017, 12:25
15.09.2016, 08:31
30.06.2016, 07:04
19.06.2016, 12:50
25.02.2016, 07:51
11.10.2015, 08:44