• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
 • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
 • גזבר: ד"ר טארק סעדי
 • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון

Hepatology

 • עמוד 4 מתוך 4
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
07.07.2011, 14:50
07.07.2011, 14:32
07.07.2011, 14:11
04.07.2011, 11:37
 • עמוד 4 מתוך 4
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4