• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב

Clinical Gastroenterology and Hepatology

06.11.2018, 16:34
03.05.2018, 16:39
26.10.2016, 12:35