• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
חברי הוועד של החברה הישראלית לחקר הכבד

יו"ר:
פרופ' אלי צוקרמן

גזבר:
ד"ר יורם מנחם

חברי ועד:
ד״ר אמיר שלומאי
ד״ר יורם מנחם
ד״ר אליס הרשקוביץ
ד״ר טניה ברדיצ׳בסקי