חברי הוועד של החברה הישראלית לחקר הכבד

יו"ר:
פרופ' אלי צוקרמן

גזבר:
ד"ר יורם מנחם

חברי ועד:
ד״ר אמיר שלומאי
ד״ר יורם מנחם
ד״ר אליס הרשקוביץ
ד״ר טניה ברדיצ׳בסקי