קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

קול קורא להגשת מועמדות לשמש כחברי ועדות אבחון

ועדות האבחון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (להלן- מש"ה) פועלות מכח חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית), תשכ"ט-1969.
תפקידי ועדות האבחון לקבוע אם האדם שעניינו הובא בפניה הוא אדם עם מש"ה, ואם כן לקבוע מהן דרכי הטיפול בו, וכן לתת חוות דעת בעניינם של אנשים עם מוגבלות הנמצאים בהליכים פליליים, בהתאם לצורך.
הרכב הוועדות: עובד סוציאלי לפי החוק, פסיכולוג, מחנך, רופא פסיכיאטר ורופא ילדים מומחה או רופא אחר.
כל חברי הוועדה שותפים בקבלת החלטותיה ועליהם לבחון את עניינו של האדם המובא בפניהם בהתאם למקצועם:
פסיכולוג- יכולות אינטלקטואליות ותפקוד קוגניטיבי וכן היבטים רגשיים והתנהגותיים.
רופא פסיכיאטר- היבטים רגשיים, נפשיים והתנהגותיים;
רופא- מצב רפואי.
מחנך- יכולות ותפקוד בתחומי חיים מרכזיים, רקע חינוכי-לימודי ותעסוקתי.
בדיקת המועמדויות
מועמדים מתאימים יגישו קורות חיים ואת כל התעודות המעידות על השכלתם ועל מומחיותם, לרבות רישיונות, ופרטי התקשרות עם שני ממליצים.

אמות מידה לבחינת המועמדים:
פסיכולוג
• 5 שנות עבודה במקצוע באבחון או בהדרכה על אבחון (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות נוספת: פסיכולוגיה שיקומית/ קלינית/ חינוכית/ התפתחותית (נקודה על כל מומחיות נוספת מקסימום 3 נקודות).
• הסמכה כפסיכולוג מדריך באחד התחומים האמורים (נקודה לכל סוג הדרכה מקסימום 3 נקודות)
• ניסיון בתחום האבחון: אבחון פסיכודיאגנוסטי/ אבחון נוירופסיכולוגי/ אבחון פסיכודידקטי מקיף ואבחון לאוטיזם. (נקודה על כל תחום מקסימום 2 נקודות)
רופא פסיכיאטר
• 5 שנות עבודה במקצוע (נקודה על כל 5 שנים- מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות נוספת: טיפול בילדים/ טיפול במבוגרים (נקודה על כל מומחיות - מקסימום 3 נקודות)
• ניסיון בניהול (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)

רופא
• 5 שנות עבודה במקצוע (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות: רפואה התפתחותית/ נוירולוגיה/ גנטיקה (נקודה אחת על כל מומחיות מקסימום 3 נקודות)
• ניסיון בניהול (נקודה על כל 5 שנים מקסימום 2 נקודות)
מחנך
• 5 שנות עבודה במקצוע: מורה/סגן מנהל/ מנהל/מפקח (נקודה על כל 5 שנים- מקסימום 2 נקודות)
• מומחיות: חינוך מיוחד/ יועץ בבית-ספר לחינוך מיוחד/ מומחיות בתחום המיני-חברתי/ מאבחן דידקטי/ הדרכת הורים (נקודה על כל מומחיות מקסימום 3 נקודות)

המועמדים ינוקדו גם על-פי אמות המידה הבאות:
• ניסיון בעבודה עם אנשים עם מוגבלות (1 נקודה)
• ניסיון בעבודה עם אנשים עם מש"ה (1 נקודה)
• ניסיון במתן חוות דעת לבתי משפט (1 נקודה)
• דיבור וקריאה בשפות בנוסף לעברית ולאנגלית (נקודה על כל שפה ומקסימום 2 נקודות)
מקבלי הניקוד הגבוה ביותר באמות המידה יוזמנו לראיון בו יבדקו, בין היתר, ידע וניסיון, תכונות אופי מתאימות- בין השאר יכולת אמפתית, רגישות, סבלנות וכבוד לאחר, יכולת עבודה עם מערכות מחשב, וכן יכולת עבודה בצוות וכושר הבעה בכתב ובעל פה.
מועמדים שיימצאו מתאימים יבדקו על ידי היועצת המשפטית של המשרד ולאחר אישורה ימונו על ידי השר.
טרם תחילת כהונתם יידרשו חברי הוועדות לעבור הכשרה ייעודית ועליהם לשמור במסגרת כהונתם על ידע מקצועי, להשתתף בימי עיון ולפעול בהתאם לנהלים.
על המועמדים להתחייב להשתתפות של לפחות בשני ימי דיונים בחודש, של 8 שעות.
חברי הוועדות זכאים לגמול עבור השתתפותם, ולצורך כך ירשמו כ"נותני שירותים" במשרד אך בפועל אין כל התקשרות למתן שירותים וכן לא מתקיימים כל יחסי עבודה עם המדינה או עם המשרד, על כל המשתמע מכך.

על-פי מדיניות הממשלה, תינתן עדיפות למועמדים מבין האוכלוסיות הבאות: נשים, חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלויות.
את המסמכים הנדרשים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: [email protected]
רק מועמדים מתאימים יענו

מועד אחרון להגשת מועמדויות: 30.9.21 כ"ד תשרי תשפ"ב בשעה 23:59.

* המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.