• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
אודות החברה הישראלית לחקר הכבד

החברה הישראלית לחקר הכבד (ISASL)

נוסדה בישראל בשנת 1972 בירושלים, ע"י פרופ' מרסל אלייקים ופרופ' אונגר. כיום החברה מאגדת בתוכה רופאים מרפואה פנימית, גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, ילדים, פתולוגיה, רנטגן וחוקרים מדיסיפלינות שונות. בחברה 272 חברים מן המניין ו-82 חברים שלא מן המניין.

כיו"ר של החברה כיהנו:
פרופ' מ. אלייקים, פרופ' י. אשחר, פרופ' ה. בסן, פרופ' ש. בר-מאיר, פרופ' ד. שובל, פרופ' ר. טור כספא, פרופ' ע. סיקולר, פרופ' י. ברוך, פרופ' ז. הלפרן, פרופ' ר. ברוק, פרופ' אילן ירון, פרופ' רן אורן, פרופ' זיו בן ארי, פרופ' ריפעת ספדי.

יושב ראש מכהן:
פרופ' אלי צוקרמן

המטרות של החברה הישראלית לחקר הכבד הן:

  • לקדם ולפתח את חקר הכבד בישראל
  • לקדם את החינוך של רופאים ומדענים בשטח מחלות הכבד_ולהגביר את מודעות הציבור למחלות הכבד
  • לייעץ לשלטונות הבריאות בישראל בשטח הכבד
  • לייצג את החוקרים הישראלים כלפי ארגונים דומים בחו"ל
  • לארגן כנסים מדעיים ולהפיץ מידע רפואי לציבור הרופאים בישראל