• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב
מחקרים

מה המהלך הטבעי של שחמת כבד בקרב נבדקים עם מחלת כבד שומני?

נמצא כי נבדקים הנמצאים ברשימת ההמתנה להשתלת כבד בעקבות שחמת כבד על רקע מחלת כבד שומני שלא על רקע אלכוהולי עוברים השתלת כבד בסבירות נמוכה בהשוואה לנבדקים אחרים

26.10.2023, 15:22

שחמת בעקבות מחלת כבד שומני שלא על רקע אלכוהולי (Non-alcoholic steatohepatitis - NASH) הולכת ונעשית התוויה נפוצה לביצוע השתלת כבד (Liver Transplantation - LT). עם זאת, המהלך הטבעי של שחמת על רקע NASH בנבדקים הנמצאים ברשימת ההמתנה ל-LT טרם נבחן. במחקר זה החוקרים ביקשו לתאר את המהלך הטבעי של שחמת על רקע NASH, בעזרת מאגר הנתונים Scientific Registry of Transplant Recipients.

במחקר נכללו נבדקים הרשומים ברשימת ההמתנה ל-LT בין התאריכים 1 לינואר 2016 ועד 31 לדצמבר 2021. התוצאים העיקריים שנבחנו כללו הסתברות לעבור LT ותמותה במהלך ההתמנה, בהשוואה בין נבדקים עם שחמת על רקע NASHי(n=8,120) לבין אלו עם שחמת שלא על רקע NASHי(n=21,409).

תוצאות המחקר הדגימו כי עבור נבדקים עם שחמת על רקע NASH נרשמו ציוני MELDי(Model for End-stage Liver Disease) נמוכים יותר, למרות שלרוב יתר לחץ הדם הפורטלי שלהם היה משמעותי יותר, במיוחד בנבדקים עם ציוני MELD נמוכים. ההסתברות של מטופל עם שחמת על רקע NASH (לעומת מטופל עם שחמת שלא על רקע NASH), אשר נמצא ברשימת ההמתנה להשתלה, לעבור LT היה נמוך באופן משמעותי כעבור 90 ימים (יחס סיכונים של 0.873, p<0.001) ושנה (יחס סיכונים של 0.867; p<0.001). הבדלים אלו היו בולטים יותר בנבדקים עם ציוני MELD מעל 30 (כעבור 90 ימים: יחס סיכונים של 0.705, כעבור שנה: יחס סיכונים של 0.672; p<0.001 עבור שניהם). בקרב נבדקים עם שחמת על רקע NASH, עליה ברמות של קריאטנין בסרום, אשר העלה את ציוני ה-MELD של הנבדקים, השפיע רבות על הסיכוי של נבדקים לעבור LT, בעוד בקרב נבדקים עם שחמת שלא על רקע NASH שינוי ברמות הבילירובין בסרום הוא שסייע להם לעבור LT. שיעורי תמותה בזמן ההמתנה ל-LT היה גבוה יותר באופן משמעותי בקרב נבדקים עם שחמת על רקע NASH כעבור 90 ימים (יחס סיכונים של 1.15; p<0.001) ושנה (יחס סיכונים של 1.25; p<0.001), בהשוואה לנבדקים עם שחמת שלא על רקע NASH. הבדלים אלו היו מובהקים יותר עבור נבדקים עם ציוני MELD נמוכים יותר בזמן הרישום ברשימת ההמתנה.

מסקנת החוקרים הייתה כי נבדקים הנמצאים ברשימת המתנה ל-LT בשל שחמת כבד על רקע NASH יעברו LT בסבירות נמוכה יותר בהשוואה לנבדקים עם שחמת שלא על רקע NASH. רמות בסרום של קריאטנין הינו המאפיין העיקרי אשר העלה את ציוני ה-MELD של נבדקים עם שחמת על רקע NASH, שבגינו מטופלים אלו עברו LT.

מקור:

Lim WH, Ng CH, Tan D, Tseng M, Xiao J, Yong JN, Zeng RW, Cho E, Tay P, Ang CZ, Koh JH, Teng M, Syn N, Kow A, Huang DQ, Tan EX, Rinella ME, Sanyal A, Muthiah M, Siddiqui MS. Natural history of NASH cirrhosis in liver transplant waitlist registrants. J Hepatol. 2023 Oct;79(4):1015-1024. doi: 10.1016/j.jhep.2023.05.034. Epub 2023 Jun 10. PMID: 37307997.

נושאים קשורים:  שחמת הכבד,  מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית,  MELD.,  השתלת כבד,  קריאטינין,  בילירובין
תגובות