• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב
מחקרים

האם סמנים ביולוגיים כבדיים יכולים לנבא אירועים המקושרים למחלת כבד?

נמצא כי הסמנים הביולוגיים קרטין-18 ובועיות חוץ-תאיות גדולות ממקור תאי כבד עם וללא ציוני MELD ו-FibroTest יעילים בניבוי אירועים כבדיים בשנתיים הבאות עבור נבדקים עם שחמת כבד מפוצה על רקע שתיית אלכוהול

16.10.2023, 18:07
שחמת הכבד. הדמיה: שאטרסטוק

חסרים סמנים ביולוגיים אמינים בעלי ערך פרוגנוסטי עבור מטופלים עם שחמת כבד מפוצה על רקע אלכוהולי. ריכוז קרטין-18 ובועיות חוץ-תאיות גדולות המופקות על ידי תאי כבד (Hepatocyte-Derived Large Extracellular Vesicle - lEV) משקפות פעילות מחלה, אך היכולת שלהם בניבוי אירועים המקושרים למחלת כבד טרם ידועה.

החוקרים מדדו ריכוזים בפלסמה של קרטין-18 ו-lEV מופק מתאי כבד מ-500 נבדקים עם שחמת כבד מקושרת לצריכת אלכוהול עם Child-Pugh class A. הם בחנו את היכולת של סמנים אלו, לבד או בצירוף עם ציון MELDי(Model for End Stage Liver Disease) או FibroTest, בניבוי אירועים המקושרים למחלת כבד כעבור שנתיים, עם התחשבות בצריכת האלכוהול של המטופלים בזמן הגיוס למחקר ובמהלך תקופת המעקב.

תוצאות המחקר הדגימו כי רמות קרטין-18 ו-lEV המופקים מתאי כבד עלו עם צריכת אלכוהול. בנבדקים שלא צרכו אלכוהול בזמן הגיוס למחקר (n=419), ריכוז בפלסמה של קרטין-18 ניבא אירועים המקושרים למחלת כבד כעבור שנתיים, ללא תלות בציוני FibroTest או MELD. לנבדקים עם ריכוז בפלסמה של קרטין-18 מעל 285 יחידות/ליטר וציון FibroTest מעל 0.74 היה סיכון מצטבר של 24% לאירוע המקושר למחלת כבד במהלך השנתיים הבאות, לעומת סיכון של 5-14% בקבוצות אחרות. תוצאות דומות הושגו כאשר שילבו בין רמות בפלסמה של קרטין-18 מעל 285 יחידות/ליטר לבין ציון MELD מעל 10. בנבדקים שצרכו אלכוהול בזמן הגיוס למחקר (n=81), ריכוז lEV המופקים מתאי כבד ניבא אירועים המקושרים למחלת כבד במהלך השנתיים הבאות, ללא תלות בציון FibroTest ו-MELD. מטופלים עם ריכוז בפלסמה של lEV המופקים מתאי כבד מעל 50 יחידות/ליטר וציון FibroTest מעל 0.74 הדגימו סיכון מצטבר של 62% לאירוע המקושר למחלת כבד במהלך השנתיים שלאחר מכן, לעומת 8-13% בקבוצות אחרות. שילוב של ריכוז בפלסמה של lEV המופקים מתאי כבד מעל 50 יחידות/ליטר עם ציון MELD מעל 10 הדגים יכולת בידול פחות טובה. תוצאות דומות הושגו כאשר השתמשו בשחמת כבד בלתי מפוצה, לפי קריטריון Baveno VII, כתוצא סופי.

מסקנת החוקרים הייתה כי בנבדקים עם שחמת כבד המקושרת לאלכוהול מסוגChild Pugh class A, שילוב של סמנים ביולוגיים המופקים מתאי כבד עם ציוני FibroTest או MELD מזהה נבדקים בסיכון מוגבר לאירועים המקושרים למחלת כבד ועל כן ניתן להשתמש בהם לריבוד סיכונים ובחירת נבדקים עבור מחקרים קליניים.

מקור:

Elkrief L, Ganne-Carrié N, Manceau H, Tanguy M, Valainathan SR, Riescher-Tuczkiewicz A, Biquard L, Barget N, Chaffaut C, Louvet A, Paradis V, Ziol M, Bæk R, Jørgensen MM, Van Niel G, Coly PM, Hammoutène A, Dujardin F, Peoc'h K, Poynard T, Chevret S, Rautou PE; CIRRAL group. Hepatocyte-derived biomarkers predict liver-related events at 2 years in Child-Pugh class A alcohol-related cirrhosis. J Hepatol. 2023 Oct;79(4):910-923. doi: 10.1016/j.jhep.2023.05.025. Epub 2023 Jun 9. PMID: 37302582.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת הכבד,  קרטין,  סמנים ביולוגיים,  צריכת אלכוהול
תגובות