• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב
מחקרים

האם ניתן לבצע בדיקות סקר להצטלקות כבדית?

נמצא כי מבדק ELF, עם או ללא תוספת של FIB-4, מהווה בדיקת סקר טובה לזיהוי הצטלקות כבדית בנבדקים הנמצאים בקבוצת סיכון למחלת כבד כרונית ובאוכלוסייה הכללית

17.08.2023, 13:24

יש צורך במציאת סמנים ביולוגיים מדוייקים לצורך ביצוע בדיקות סקר להצטלקות כבדית באוכלוסייה של נבדקים עם מחלת כבד על רקע אלכוהולי (Alcoholic Liver Disease - ALD) ומחלת כבד שומני שלא על רקע אלכוהולי (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD). במחקר זה החוקרים השוו בין התפקוד של מבחן הצטלקות כבדית מואדרת (Enhanced Liver Fibrosi s- ELF), מדד פיברוזיס-4 (Fibrosis-4 - FIB-4) ומדד הצטלקות עבור NAFLDי(NAFLD Fibrosis Score - NFS), ביחס לבדיקת אלסטוגרפיה חולפת (Transient Elastography- TE).

במחקר פרוספקטיבי זה נכללו נבדקים מהאוכלוסייה הכללית ונבדקים שנמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות של ALD ו-NAFLD. לנבדקים שהדגימו תשובה חיובית בבדיקת הסקר (TE≥8 קילופסקל) הציעו לבצע ביופסיה של הכבד. נוסף על כך, החוקרים ביצעו בדיקות; ELF,יFIB-4 ו-NFS וקבעו ערכי סף של 9.8, 1.3 ו-1.45-, בהתאמה.

במחקר נכללו 3,378 נבדקים (1,973 נבדקים מהאוכלוסייה הכללית, 953 נבדקים בסיכון להתפתחות ALD, 452 נבדקים בסיכון להתפתחות NAFLD), עם גיל חציוני של 57 שנים (טווח בין-רבעוני של 51-63). עבור 242 נבדקים בדיקות הסקר יצאו חיוביות (3.4% מקבוצת האוכלוסייה הכללית, 12% בקבוצת הסיכון ל-ALD ו-14% בקבוצת הסיכון ל-NAFLD). תוצאות המחקר הדגימו כי עבור מרבית הנבדקים עם TE מתחת ל-8 קילופסקל היה ELF נמוך מ-9.8 (88%) למרות שהמתאם בין ELF לבין TE נמצא נמוך (Spearmen’s rho של 0.207). ELF נמצא קשור לשיעורים נמוכים יותר של תוצאות חיוביות בדויות (False Positive- FP; 11%) בהשוואה ל-FIB-4 (35%) ו-NFSי(45%), תוך שמירה על שיעורים נמוכים של תוצאות שליליות בדויות (False Negative- FN; 8%>). אסטרטגיית סקירה שכוללת FIB-4 ולאחריו ELF, עבור מקרים לא מובהקים, מביאה ל-8% FP, 4% FN וסיווג נכון ב-88% מהמקרים. 155/242 (64%) נבדקים עם תוצאות חיוביות בבדיקות הסקר עברו ביופסיה כבדית, מתוכם 54 (35%) הדגימו הצטלקות משמעותית (דרגה F3 ומעלה). בדיקת ELF הצליחה לאבחן הצטלקות מתקדמת בדיוק אבחנתי משמעותי יותר בהשוואה ל-FIB-4, ו-NFS; עם שטח תחת עקומה אופיינית למסווג (Area Under Receiver Operating Curve - AUROC) של 0.85 (רווח בר-סמך של 95%, 0.79-0.92) לעומת 0.73 (רווח בר-סמך של 95%, 0.74-0.81) ו-0.66 (רווח בר-סמך של 95%, 0.57-0.76), בהתאמה.

מסקנת החוקרים הייתה כי ביצוע בדיקת ELF בלבד או בשילוב עם FIB-4 לצורך בדיקת סקר להצטלקות כבדית באוכלוסייה הכללית או בקבוצת גורמי הסיכון מפחית את מספר ההפניות המיותרות לביצוע בדיקות FIB-4 ו-NFS, מבלי לפספס מקרים עם הצטלקות אמיתית.

מקור:

Kjaergaard M, Lindvig KP, Thorhauge KH, Andersen P, Hansen JK, Kastrup N, Jensen JM, Hansen CD, Johansen S, Israelsen M, Torp N, Trelle MB, Shan S, Detlefsen S, Antonsen S, Andersen JE, Graupera I, Ginés P, Thiele M, Krag A. Using the ELF test, FIB-4 and NAFLD fibrosis score to screen the population for liver disease. J Hepatol. 2023 Aug;79(2):277-286. doi: 10.1016/j.jhep.2023.04.002. Epub 2023 Apr 21. PMID: 37088311.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הצטלקות כבד,  מחלת כבד אלכוהולית,  מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית,  בדיקות סקר
תגובות