• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב
מחקרים

הוספת וביקורביר לטיפול בזיהום כרוני של דלקת כבד נגיפית B

נמצא כי הוספת וביקורביר לטיפול עם אנטקביר הביאה להפחתה משמעותית יותר ב-DNA נגיפי כעבור 12 ו-24 שבועות טיפול, כאשר הטיפול המשולב הדגים פרופיל יעילות ובטיחות מספקים

04.12.2022, 15:09
הפטיטיס B (אילוסטרציה)

מעכבי Nucleos(t)ide reverse transcriptaseי(NRTI) לא מונעים לחלוטין יצירה של HBV DNA בחולים עם זיהום כרוני עם HBVי(cHBV). וביקורביר (Vebicorvir - VBR) הוא תכשיר נחקר שתפקידו עיכוב התפתחות חלבוני core אשר מתערב ומפריע למספר מרכיבים בתהליך השכפול של HBV. במחקר פאזה 2 זה החוקרים בחנו את היעילות והבטיחות של VBR בשילוב עם אנטקביר (entecavir - ETV) עבור מטופלים עם cHBV שטרם טופלו תרופתית.

במחקר פאזה 2 זה, שבוצע עם סמיות כפולה, נכללו מטופלים עם HBeAg חיובי שטרם טופלו תרופתית והתייצגו ללא שחמת כבד. הנבדקים הוקצו אקראית ביחס של 1:1 לקבלת VBR במינון של 300 מ"ג יחד עם ETV במינון של 0.5 מ"ג או אינבו (placebo-PBO) יחד עם ETV במינון של 0.5 מ"ג למשך 24 שבועות. התוצא העיקרי שנבדק היה שינוי במכפלות log10 של HBV DNA כעבור 12 ו-24 שבועות של טיפול בהשוואה למצב הבסיס.

כלל הנבדקים בשתי זרועות הטיפול (PBO+ETV: 12/12; VBR+ETV: 13/13) השלימו את המחקר. תוצאות המחקר הדגימו כי בתום 12 שבועות טיפול, VBR+ETV הביא להפחתה משמעותית יותר מאשר PBO+ETV בכמות של HBV DNA (במכפלות log10 של יחידות בינלאומיות/מ"ל) בהשוואה למצב הבסיס (ממוצע של -4.45±1.03 לעומת -3.3±1.18; p=0.0077). גם בתום 24 שבועות טיפול נצפתה תגובה דומה בכמות ה-HBV DNA (VBR+ETV:י-5.33±1.59 לעומת PBO+ETV:י-4.2±0.98; p=0.0084). כמו כן, נצפתה הפחתה ממוצעת משמעותית יותר ב-RNA הפרהגנומי בתום 12 ו-24 שבועות טיפול עבור קבוצת הטיפול לעומת קבוצת מקרי הביקורת (p<0.0001 עבור שניהם). שינויים באנטיגנים הנגיפיים היו זהים בשתי הקבוצות. לא נצפתה אינטראקציה בין-תרופתית עבור קבוצת הטיפול עם VBR+ETV. שני נבדקים הדגימו עליה תגובתית ברמות ה-HBV DNA במהלך תקופת הטיפול ללא אירועי עמידות או breakthrough. פרופיל הבטיחות של המשלב VBR+ETV היה זהה לשל PBO+ETV. כלל תופעות הלוואי לטיפול היו בדרגה 1 או 2 בלבד. לא הודגמו מקרי מוות או תופעות לוואי חמורות או פגיעה כבדית על רקע טיפול תרופתי במהלך תקופת המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה כי VBR+ETV מדגים פעילות נוגדת נגיפים משמעותית יותר מאשר PBO+ETV במטופלים עם cHBV שלא טופלו בעבר. הטיפול נסבל היטב והודגם עבורו פרופיל בטיחות מספק.

מקור:

Safety and efficacy of vebicorvir administered with entecavir in treatment-naïve patients with chronic hepatitis B virus infection. Mark S. Sulkowski,Kosh Agarwal,Xiaoli Ma,Tuan T. Nguyen,Eugene R. Schiff,Hie-Won L. Hann,Douglas T. Dieterich,Ronald G. Nahass,James S. Park,Sing Chan,Steven-Huy B. Han,Edward J. Gane,Michael Bennett,Katia Alves,Marc Evanchik,Ran Yan,Qi Huang et al. Journal of Hepatology. November 2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס B,  NRTIs,  אנטקביר
תגובות