• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב
מחקרים

התפתחות ממאירות חוץ כבדית במטופלי הפטיטיס B

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי טיפול ארוך-טווח עם אנאלוגים לנוקלאוז(ט)ידים נמצא קשור לסיכון מופחת לפיתוח ממאירות חוץ כבדית ראשונית בקרב מטופלים עם דלקת כבדית נגיפית כרונית מסוג B

מחקרים אפידמיולוגיים מצביעים על כך שדלקת כבד כרונית מסוג B (chronic hepatitis B - CHB) מהווה גורם סיכון להתפתחות גידולים ממאירים חוץ-כבדיים ראשוניים מסוגים שונים. במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Clinical Oncology ביקשו החוקרים להעריך את הקשר שבין CHB וטיפול עם אנאלוגים לנוקלאוז(ט)ידים (Nucleos(t)ide analog - NA) לבין הסיכון להתפתחות של ממאירות חוץ כבדית.

המחקר כלל נתונים מבסיס הנתונים הלאומי National Health Insurance Service of South Korea אשר נאספו על פני תקופה של 18 חודשים. בקבוצת המחקר נכללו מטופלים אשר אובחנו עם CHB בין השנים 2012-2014 (n=90,994). קבוצה נוספת שימשה כקבוצת ביקורת (n=685,436). המטופלים עם CHB סווגו בשנית ל-2 תתי-קבוצות – אלו אשר טופלו עם NAי(CHB+/NA+, n=6,539) ואלו אשר לא טופלו עם NAי (CHB+/NA-, n=84,405). התוצא העיקרי של מחקר זה היה התפתחות ממאירות חוץ כבדית כלשהי.

תוצאות המחקר הדגימו כי במסגרת תקופת המחקר (זמן ממוצע של 47.4 חודשים), 30,413 מטופלים (3.9%) פיתחו ממאירות חוץ כבדית. בהשוואה בין קבוצת CHB+/NA- לקבוצת CHB+/NA+, הודגם כי זו הראשונה הייתה בעלת סיכון גבוה יותר לפתח ממאירות חוץ כבדית (יחס סיכונים מותאם[aSHR]: 1.28, רווח בר-סמך 95%: 1.12-1.45, P<0.001). מגמה דומה הודגמה בעת ההשוואה בין קבוצת CHB+/NA- לקבוצת הביקורת (aSHR: 1.22, רווח בר-סמך 95%: 1.18-1.26, P<0.001). מאידך, בהשוואה בין קבוצת CHB+/NA+ לקבוצת הביקורת, לא נמצא הבדל משמעותי בסיכון לפתח ממאירות חוץ כבדית (aSHR: 0.96, רווח בר-סמך 95%: 0.84-1.08, P=0.48). בעזרת ניתוח Cox לזמנים משתנים (Time-Varying Cox Analysis) הודגם כי לקבוצת CHB+/NA- סיכון גבוה יותר להתפתחות ממאירות חוץ כבדית, וזאת בהשוואה לקבוצת CHB+/NA+ (aSHR:י1.37, רווח בר-סמך 95%: 1.23-1.52, P<0.001).

מתוצאות מחקר זה עולה כי מטופלים עם CHB הינם בעלי סיכון מוגבר לפיתוח של ממאירות חוץ כבדית ראשונית. כמו כן, טיפול ארוך טווח עם NA נמצא קשור להפחתת הסיכון לפיתוח ממאירות מסוג זה בקרב מטופלים אלו.

מקור:

Lee, D. H., Chung, S. W., Lee, J. H., Kim, H. Y., Chung, G. E., Kim, M. S., ... & Yoon, J. H. (2022). Association of Chronic Hepatitis B Infection and Antiviral Treatment With the Development of the Extrahepatic Malignancies: A Nationwide Cohort Study. Journal of Clinical Oncology, JCO-21.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת כבד,  הפטיטיס B,  הפטיטיס B כרונית,  ממאירות
תגובות