• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

האם שימוש בסטטינים יכול להפחית את הסיכון להתפתחות אי-ספיקה כבדית?

נמצא כי מטופלים עם שחמת הכבד המשתמשים בסטטינים נמצאים בסיכון מופחת להתפתחות אי-ספיקה כבדית חדה על כרונית

01.06.2022, 13:22
נטילת סטטינים (צילום: אילוסטרציה)

חסרים טיפולים המונעים התפתחות של אי-ספיקת כבד חדה על כרונית (Acute on Chronic Liver Failure - ACLF) במטופלים עם שחמת הכבד. במחקר זה החוקרים בקשו להעריך את הקשר בין חשיפה לסטטינים לבין הסיכון להתפתחות ACLF, בעוקבה לאומית גדולה של מטופלים עם שחמת הכבד.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בו נכללו נבדקים מתוך מרשם בריאות ותיקים שאובחנו עם שחמת הכבד בין השנים 2008-2018. הנבדקים רובדו לשלוש קבוצות על בסיס החשיפה שלהם לסטטינים (ללא חשיפה קודמת לסטטינים, מטופלים עם סטטינים בהווה, החלו לאחרונה את הטיפול עם סטטינים). החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיית COX, רגרסייה להסתברות הפוכה של הטיפול המשוקלל ומודלים מבניים שוליים על מנת להתייחס באופן מקיף לפוטנציאל הערפול של הערכת הקשר בין חשיפה לסטטינים והופעה ראשונית של ACLF.

בעוקבה נכללו 84,963 נבדקים, מהם 26.9% היו תחת טיפול עם סטטינים בתחילת המחקר. תוצאות המחקר הדגימו כי 8,558 (10.1%) מהמטופלים עם שחמת הכבד אושפזו עקב ACLF בדרגה חמורה, בתקופה מעקב חציונית של 51.6 חודשים (טווח בין רבעוני של 27.5-81.4). משך זמן השימוש בסטטינים נמצא קשור לירידה מובהקת בסיכון להתפתחות ACLF (יחס סיכונים של 0.62, רווח בר-סמך של 95%, 0.59-0.65, p<0.001). מינונים גבוהים יותר של סטטינים נמצאו קשורים לירידה, בהתאם למינון, בסיכון להתפתחות ACLF (יחס סיכונים של 0.75, רווח בר-סמך של 95%, 0.66-0.86, p<0.001 עבור מינון של פחות מ-20 מ"ג לעומת היעדר חשיפה לסטטינים שווי ערך לסימבסטטין; יחס סיכונים של 0.61, רווח בר-סמך של 95%, 0.58-0.64, p<0.001 עבור מינון של יותר מ-20 מ"ג לעומת היעדר טיפול). יתרה מכך, כל חמישה חודשי טיפול נוספים עם סטטינים נמצא קשור לירידה של 9% בסיכון לפתח ACLF בדרגה חמורה (יחס סיכונים של 0.91, רווח בר-סמך של 95%, 0.9-0.92, p<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש בסטטינים עבור מטופלים עם שחמת הכבד נמצא קשור, באופן מובהק, לירידה בהתפתחות ACLF בדרגה חמורה.

מקור:

Nadim Mahmud, et al. (2022) “Statin exposure is associated with reduced development of acute-on-chronic liver failure in a Veterans Affairs cohort.” Journal of Hepatology, May 2022. Vol. 76, Issue 5, p. 1100-1108. doi.org/10.1016/j.jhep.2021.12.034

נושאים קשורים:  מחקרים,  סטטינים,  שחמת הכבד,  אי ספיקת כבד
תגובות
03.06.2022, 22:48

במלחמת העולם ה-II אספו חוקרים מידע על מיקום פגיעות בגופי מטוסי קרב ששרדו, זיהו *נקודות תורפה* שבהן פוגעים יותר והחלו לתכנן הגנה באותן נקודות. אבל הפרויקט הופסק בחוכמה ובצדק: הרי אותם מטוסים שהמשיכו ושרדו הם דוקא אלו שהפגיעות בהם היו פחות קטלניות.
אותה הטיית השרידות (וההתמדה עם התרופה) משבשת את תקפותם של מחקרים כמו המתואר כאן. התשושים והרגישים יותר (גם בגלל מצב השחמת) מפסיקים את הטיפול או מפחיתים מינון במידה רבה יותר.
רק ניסוי מבוקר הקצאה אקראית יכול לברר באמת מה ההשפעת סטטינים על אי-ספיקה כבדית.