• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב
מחקרים

האם טנופוביר בטוח לשימוש עבור נשים בהריון?

נמצא כי תינוקות שנולדו לנשים עם דלקת כבד נגיפית B שנטלו טנופוביר במהלך ההריון לא סובלים מיותר הפרעות מבניות או אחרות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית

14.04.2022, 17:00
תרופות בהריון. אילוסטרציה

טרם ידוע אם חשיפה לטיפול עם טנופוביר דיספרוקסיל פומראט (tenofovir disoproxil fumarate - TDF) במהלך תקופת העוברות, לצורך מניעת הדבקה עוברית בדלקת כבד נגיפית Bי(Hepatitis B Virus - HBV), פוגעת בהתפתחות הגופנית והמנטלית של תינוקות. מטרת המחקר הייתה לבחון את בטיחות הטיפול עם TDF במהלך השליש השלישי של ההריון.

מתוך מחקר אקראי מבוקר קודם, גוייסו תינוקות לצורך מחקר מעקב טווח-ארוך (Long-Term Follow-Up - LTFU). אמהות עם HBV כרוני הוקצו אקראית לקבלת TDF או אינבו במלך השליש השלישי להריונן. לאחר מכן, החוקרים בחנו את הגדילה הגופנית, המצאות מלפורמציות מבניות, צפיפות העצם (Bone Mineral Density - BMD) וההתפתחות העצבית של היילודים בגיל 192 שבועות.

למחקר גויסו 180 יילודים מתאימים, מתוכם 176 (98%) הוקצו אקראית לקבוצות המחקר ו-145 מהם (82%) השלימו את LFTU (קבוצת מקרי הביקורת- n=75, קבוצת TDF - n=70). בקבוצת הטיפול עם TDF, משך החשיפה החציוני של העוברים ל-TDF עמד על 8.57±0.53 שבועות. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור ההפרעות המבניות המולדות היה זהה בין הקבוצות כעבור תקופת מעקב של 192 שבועות. משקלם הממוצע של הבנים בקבוצות מקרי הביקורת ובקבוצת הטיפול עם TDF היה גבוה באופן מובהק (19.84±3.46 לעומת 18.47±2.34 ק"ג; p=0.03) בהשוואה לממוצע הלאומי (18.48±2.35 לעומת 17.8±2.5; p=0.07), אך עדיין בטווח התקין. תוצאים קבועים מראש שנבדקו (היקף ראש, גובה, BMD ומדדים קוגנטיביים, מוטוריים, חברתיים-רגשיים והתנהגותיים) היו דומים בין קבוצות המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה כי חשיפה של עוברים ל-TDF לא השפיע לרעה על התפתחות גופנית תקינה, BMD, והתפתחות נוירולוגית בשבוע 192 למחקר. ממצאים אלו מספקים ראיות על אודות בטיחות ארוכת-טווח של טיפול עם TDF בנשים בהריון למניעת העברת HBV לעובר.

מקור:

Calvin Q. Pan, et al. (2022) “Long-term safety of infants from mothers with chronic hepatitis B treated with tenofovir disoproxil in China”. Gut, April 2022. Vol. 71, Issue 4, p. 798-806 dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-322719

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס B,  טנופוביר,  חשיפה טרום-לידתית,  התפתחות העובר
תגובות