• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

האם לתרופות נוגדות אנטי-אפילפטיות יש תבניות של פגיעה כבדית?

תרופות נוגדות כפיון שונות הגורמות לפגיעה כבדית גורמות לתמותה בגיל צעיר עם עליה בשכיחות הפגיעה הכבדית בקרב נבדקים ממוצא אפרו-אמריקאי

04.04.2022, 15:07
נטילת תרופות (צילום: אילוסטרציה)
נטילת תרופות (צילום: אילוסטרציה)

תרופות נוגדות כפיון (Anti-Epileptic Drugs - AED) הינן גורם שכיח לפגיעה כבדית על רקע שימוש בתרופות (Drug Induced Liver Injury - DILI). במהלך העשורים האחרונים מספר AED חדשים אושרו לשיווק בארצות הברית, ואלו נרשמים בתדירות עולה בהתוויות נוספות מלבד פרכוסים. ישנן ראיות מועטות בלבד הנוגעות למגמות ומאפיינים של DILI המקושר לשימוש ב-AED.

במחקר זה דווחו על מגמות, מאפיינים ותוצאים של מטופלים עם DILI המקושר לשימוש ב-AED אשר גוייסו למחקר פרוספקטיבי בשם DILIN בין השנים 2004-2020.

תוצאות המחקר הדגימו כי מבין 1,711 נבדקים עם אבחנה אפשרית, ודאית או סבירה של DILI,י66 (3.9%) סבלו מ-DILI עקב AEDי(lamotrigine [n=18], phenytoin [n=16], carbamazepine [n=11], valproate [n=10], gabapentin [n=4], ואחרים [n=7]). תדירות של DILI עקב שימוש ב-AED פחתה באופן משמעותי במהלך תקופת המחקר (מ-8.5% במהלך השנים 2004-2007 ועד 2.6% בשנים 2015-2020; p=0.01).

AED ושאר פנטואינים נרשמו באופן שגרתי בהתוויות שאינן כפיוניות. בהשוואה למטופלים עם DILI שלא עקב שימוש ב-AED, אלו עם DILI עקב שימוש ב-AED היו צעירים יותר (גיל ממוצע של 38.5 לעומת 50.1 שנים; p<0.001), ובסבירות גבוה יותר היו ממוצא אפרו-אמריקאי (27% לעומת 12%; p=0.008).

תסמונת DRESS הופיעה בשכיחות גבוה בקרב אלו שטופלו עם למוטריג'ין, פניתואין וקרבמזפין - אך לא באלו שנטלו חומצה ולפורית או גאבאפנטין. רוב המטופלים התייצגו עם פגיעה כבדית בינונית עד קשה; חמישה נבדקים מתו ושלושה נוספים עברו השתלת כבד (Orthotopic Liver Transplant - OLT). אף מטופל עם DILI עקב שימוש בלמוטרג'ין לא נפטר או נזקק ל-OLT, כולל אותם 13 נבדקים עם צהבת על רקע פגיעה כבדית. זאת בזמן ששלושה מתוך 16 נבדקים (19%) עם DILI  על רקע שימוש בפניטואין נפטרו או נזקקו ל-OLT.

מסקנת החוקרים הייתה כי השכיחות של DILI עקב שימוש ב-AED פחתה במהלך שני העשורים האחרונים. כמו כן נמצא כי ל-DILI עקב שימוש ב-AED יש מספר מאפיינים ייחודיים הכוללים שכיחות גבוה בנבדקים ממוצא אפרו-אמריקאי ותגובה אימונו-אלרגית של העור. תוצאי המחקר תלויים בסוג ה-AED המעורב.

מקור:

Naga Chalasani, et al. (2022) “Clinical characteristics of antiepileptic-induced liver injury in patients from the DILIN prospective study.” Journal of Hepatology, April 2022. Vol. 76, Issue 4, p. 832-840. doi.org/10.1016/j.jhep.2021.12.013

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות אנטי-אפילפטיות,  פגיעה כבדית,  למוטריגין
תגובות