• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

מאפייני קרצינומה הפטוצלולרית הקשורה למחלת כבד שומני

במחקר זה נמצא כי קרצינומה הפטוצלולרית בעקבות מחלת כבד שומני הייתה קשורה לשיעור גבוה יותר של מטופלים ללא שחמת ולשיעור נמוך יותר של השלמת מעקב

27.03.2022, 12:59
סרטן כבד, HCC, קרצינומה הפטוצלולרית (צילום: אילוסטרציה)

ההתייצגות הקלינית והתוצאים של קרצינומה הפטוצלולרית הקשורה למחלת כבד שומני (NAFLD) אינם ברורים בהשוואה לקרצינומה הפטוצלולרית בעקבות סיבות אחרות. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Lancet Oncology חוקרים ביקשו לקבוע את השכיחות, המאפיינים הקליניים, שיעורי שרידות, טיפול ותוצאים של קרצינומה הפטוצלולרית הקשורה ל-NAFLD.

החוקרים ביצעו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה, אשר כללה חיפוש ב-MEDLINE וב-Embase עד ינואר 2022. החוקרים חיפשו מאמרים באנגלית אשר השוו מאפיינים קליניים ותוצרים של קרצינומה הפטוצלולרית הקשורה ל-NAFLD לאלה בקרצינומה זו מסיבות אחרות. החוקרים חילצו נתונים ברמת המחקר מהדוחות אשר פורסמו והכלילו 3,631 מחקרים. התוצאים העיקריים היו: (1) חלקם היחסי של מקרי קרצינומה הפטוצלולרית משנית ל-NAFLD,י(2) השוואת מאפייני גידול ומטופל בין מקרים של קרצינומה הפטוצלולרית הקשורה ל-NAFLD למקרים של קרצינומה זו מסיבות אחרות ו-(3) השוואה של מעקב, טיפול ותוצאים של שרידות כוללת ושרידות ללא מחלה בין מקרים של קרצינומה הפטוצלולרית הקשורה ל-NAFLD למקרים של קרצינומה זו מסיבות אחרות.

61 מחקרים (94,636 מקרים) התאימו לקריטריוני ההכללה. תוצאות המחקר הדגימו כי בסך הכל, החלק היחסי של מקרי קרצינומה הפטוצלולרית בעקבות NAFLD היה 15.1% (רווח בר-סמך של 95%: 11.90-18.9). מטופלים עם קרצינומה הפטוצלולרית בעקבות NAFLD היו מבוגרים יותר, עם BMI גבוה יותר, ועם סבירות גבוהה יותר להתייצג עם תחלואה מטבולית נלווית (p<0.0001) או תחלואה קרדיווסקולרית נלווית (p<0.0055) בהשוואה לקבוצת המחקר השנייה. המטופלים בקבוצת ה-NAFLD היו בנוסף גם עם סבירות גבוהה יותר להיות ללא שחמת (38.5%, 27.9-50.2 לעומת 14.6%, 8.7-23.4 עבור קרצינומה הפטוצלולרית בשל סיבות אחרות, p<0.0001). בנוסף בקבוצת ה-NAFLD היו גידולים בקטרים גדולים יותר (p=0.0087), עם סיכוי מוגבר לנגעים חד-אונתיים (p=0.0003), ועם תוצאות דומות בדירוגי ה-Barcelona Clinic Liver Cancer, ו-TNM, בבדיקת ריכוזי אלפא-פטופרוטאין, ובסטטוס התפקודי לפי ה-Eastern Cooperative Oncology Groupי(ECOG). החוקרים לא מצאו הבדל מבחינת טיפול בהשוואה בין הקבוצות. בנוסף, השרידות הכוללת לא הייתה שונה בהשוואה בין הקבוצות (יחס הסיכונים 1.05, רווח בר-סמך של 95%: 0.92-1.20, p=0.43), אך שרידות ללא מחלה הייתה ארוכה יותר אצל המטופלים שהיו עם NAFLDי(0.79, 0.63-0.99; p=0.044). על פי החוקרים, בקבוצת ה-NAFLD השלמת מעקב הייתה פחות נפוצה (32.8%, 12-63.7).

החוקרים סיכמו כי קרצינומה הפטוצלולרית בעקבות NAFLD הייתה קשורה לשיעור גבוה יותר של מטופלים ללא שחמת ולשיעור נמוך יותר של השלמת מעקב.

מקור:

Jun Hao Tan et. al (2022) Lancet Oncology DOI: https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(22)00078-X

נושאים קשורים:  מחקרים,  כבד שומני,  קרצינומה בכבד
תגובות