• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

האם עירוי כימותרפיה לעורק הכבדי יעיל יותר מעירוי עורקי?

עירוי של כימותרפיה לעורק הכבדי נמצא כטיפול יעיל ובטוח יותר מטיפול כימואבלציה עורקי עבור קרצינומה הפטוצלולרית בלתי ניתנת לכריתה

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

במחקר פאזה 2 קודם, עירוי של כימותרפיה לעורק הכבדי (Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy - HAIC) עם פלאורואורציל, ליאוקובורין ואוקספלטין (FOLFOX) השיג תגובה טיפולית משמעותית יותר מעירוי עורקי של כימואמבוליזציה (Transarterial Chemoembolization - TACE) עבור טיפול בקרצינומה הפטוצלולרית שלא ניתנת לטיפול ניתוחי. במחקר זה החוקרים ביקשו להשוות את השרידות הכוללת של חולים שטופלו עם FOLFOX-HAIC לעומת TACE לצורך טיפול קו-ראשון.

המחקר בוצע בשיטה רב-מרכזית עם תווית פתוחה והקצאה אקראית בו השתתפו מבוגרים עם קרצינומה הפטוצלולרית בלתי נתיחה (קוטר מירבי של מעל 7 ס"מ) ללא פלישה מאקרווסקולרית או פיזור חוץ כבדי. המטופלים הוקצו אקראית ביחס של 1:1 לקבלת טיפול עם FOLFOX-HAIC (אוקספלטין במינון של 130 מ"ג/מ2, לאוקובורין במינון של 400 מ"ג/מ2, בולוס של פלאורואורציל במינון של 400 מ"ג/מ2 ביום הראשון ולאחר מכן במינון של 2,400 מ"ג/מ2/24 שעות אחת לשלושה שבועות) או TACE (אפירוביצין במינון של 50 מ"ג, לובפלטין במינון של 50 מ"ג וחלקיקים אלכהוליים של ליפידול ופוליויניל). התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות כוללת לפני אוכלוסיית intention-to-treat. בטיחות הטיפול הוערכה עבור מטופלים שקיבלו סבב טיפולי אחד לפחות במסגרת המחקר.

בין התאריכים 1 לאוקטובר 2016 ועד 23 לנובמבר 2018, 315 נבדקים הוקצו אקראית לקבלת FOLFOX-HAICי(n=159) או TACEי(n=156). תוצאות המחקר הדגימו כי משך השרידות הכוללת של המטופלים מקבוצת FOLFOX-HAIC עמד על 23.1 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 18.5-27.7) לעומת 16.1 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 14.3-17.9) בקבוצת הטיפול עם TACE (יחס סיכונים של 0.58, רווח בר-סמך של 95%; 0.45-0.75; p<0.001). קבוצת FOLFOX-HAIC התייצגו עם שיעורי תגובה גבוהים יותר מקבוצת TACE (73 [46%] לעומת 28 [18%]; p<0.001) ומשך שרידות ללא התקדמות מחלה ארוך יותר (9.6 [רווח בר-סמך של 95%, 7.4-11.9] לעומת 5.4 חודשים [רווח בר-סמך של 95%, 3.8-7], p<0.001). היארעות תופעות לוואי חמורות הייתה גבוה בקבוצת TACE לעומת קבוצת FOLFOX-HAIC (30% לעומת 19%, p=0.03). מכל קבוצה נפטרו שני מטופלים בעקבות הטיפול.

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול עם FOLFOX-HAIC, בהשוואה לטיפול עם TACE, משפר באופן מובהק את השרידות הכוללת של מטופלים עם קרצינומה הפטוצלולרית בלתי נתיחה.

מקור:

Qi-Jiong Li, et al. (2022) “Hepatic Arterial Infusion of Oxaliplatin, Fluorouracil, and Leucovorin Versus Transarterial Chemoembolization for Large Hepatocellular Carcinoma: A Randomized Phase III Trial.” Journal of Clinical Oncology, January 2022. Vol. 40, Issue 2, p. 150-160. DOI: 10.1200/JCO.21.00608

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן כבד,  כימותרפיה,  עורק הכבד
תגובות