• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
הודעת חברה

התכשיר obeticholic acid) OCALIVA) נכלל בסל שירותי הבריאות 2022

סל התרופות 2022: הודעה מטעם חברת ניאופרם

נושאים קשורים:  סל התרופות 2022