• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

מחלת כבד שומני לא אלכוהולי במטופלים עם פלאק פסוריאזיס

ישנה הימצאות גדולה יותר של כבד שומני לא אלכוהולי במטופלים עם פסוריאזיס

הדמיה של כבד אנושי: שאטרסטוק

פלאק פסוריאזיס כרונית תוארה כקשורה לנוכחות של מחלת כבד שומני לא אלכוהולי, אך עם זאת גודל ועוצמת הקשר עדיין אינם ידועים. במחקר זה ניסו החוקרים להעריך את עוצמת הקשר בין פסוריאזיס והסיכון להימצאות והיארעות מחלת כבד שומני לא אלכוהולי. כמו כן, העריכו החוקרים האם חומרת הפסוריאזיס או דלקת המפרקים הפסוריאטית קשורות לסיכון מוגבר למחלת כבד שומני לא אלכוהולי.

במסגרת המחקר ערכו החוקרים סקירת ספרות שיטתית וניתוח על של מחקרים תצפיתיים אשר העריכו את הקשר בין מחלת כבד שומני לא אלכוהולי ופסוריאזיס, וזאת בהתאם לקודים שהוגדרו לפי ה-ICD או לפי דימות. חיפוש בספרות במאגרי המידע PubMed,יScopus ו-Web of Science נערך ב-3 במאי 2021. לא נמצאו מחקרים אשר השתמשו בביופסיות כבד. כמו כן, במסגרת ניתוח העל, השתמשו החוקרים בשיטת מודל האפקט האקראי.

במהלך סקירת הספרות זוהו 15 מחקרים תצפיתיים (מקרה ביקורת ומחקרי חתך) אשר כללו 249,933 מטופלים עם פסוריאזיס (49% עם מחלת כבד שומני לא אלכוהולי) ו-1,491,402 ביקורות (36% עם מחלת כבד שומני לא אלכוהולי). תוצאות המחקר הראו כי פסוריאזיס הייתה קשורה להימצאות של מחלת כבד שומני לא אלכוהולי (11 מחקרים; יחס סיכויים – 1.96; רב"ס 95% - 1.70-2.26; I2=97%; p<0.01). כמו כן, נמצא כי מטופלים עם פסוריאזיס ומחלת כבד שומני לא אלכוהולי היו בעלי מדדי PASI גבוהים יותר ממטופלים עם פסוריאזיס ללא מחלת כבד (8 מחקרים; הבדל ממוצעים שקולים – 3.93; רב"ס 95% - 2.01-5.84; I2=88%; p<0.01). בבחינת הקשר לחומרת המחלה, נמצא כי הסיכון למחלת כבד שומני לא אלכוהולי היה גבוה יותר באופן גבולי במטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית בהשוואה לאלה עם פסוריאזיס בלבד (5 מחקרים; יחס סיכויים – 1.83; רב"ס 95% - 0.98-3.43; I2=64%; p=0.03). בניתוחי רגישות לא נמצא שינוי בממצאים שתוארו לעיל. לפי גרף Funnel plot לא הודגמו הטיות פרסום משמעותיות, אך עם זאת מגבלה עיקרית במחקר זה הייתה דרגת ההטרוגניות בין המחקרים השונים.

ממחקר זה עולה כי ישנו קשר בין פסוריאזיס לבין מחלת כבד שומני לא אלכוהולי. עוד נמצא כי הסיכון נמצא מקביל לחומרת מחלת הפסוריאזיס.

מקור:

Bellinato F. et al. Journal of Endocrinologic Investigation (2022). https://doi.org/10.1007/s40618-022-01755-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית,  פלאק פסוריאזיס
תגובות