• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

מנבא לאי-ספיקת כבד חדה בחולים עם שחמת כבד

נמצא כי רמות חלבון קושר חומצות שומן כבדיות בשתן מנבאות פרוגנוזה והתפתחות אי-ספיקת כבד חריפה בחולים עם שחמת כבד בלתי מפוצה

13.02.2022, 17:35
צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)
צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)

שחמת כבד לא מפוצה (Decompensated Cirrhosis - DC) מקושרת לשיעורי תמותה גבוהים, בעיקר עקב התפתחות אי-ספיקת כבד חדה על כרונית (Acute-on-Chronic Liver Failure - ACLF). זיהוי מטופלים עם DC אשר נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה וזיהוי התפתחות ACLF הינם צרכים קליניים ללא מענה, נכון לכתיבת מאמר זה. חלבון הקושר חומצות שומן כבדיות (Liver Fatty Acid-Binding Protein - L-FABP) מיוצר במספר איברים ונמצא קשור לדלקת כבדית ומערכתית. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את הערך הפרוגנוסטי שיש ל-L-FABP במטופלים עם DC.

המחקר בוצע בשיטת סדרה פרוספקטיבית של 444 נבדקים מאושפזים עם DC אשר חולקו לשתי עוקבות; עוקבת המחקר (305 נבדקים) ועוקבת אימות (139 נבדקים). החוקרים מדדו את רמות L-FABP בפלסמה ובשתן של הנבדקים בעת אשפוזם. בנוסף, הם מדדו את רמות Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalinי(NAGL) בשתן של הנבדקים, לצורך השוואה.

תוצאות המחקר הדגימו כי, על פי ניתוח חד-משתני, רמות L-FABP בשתן בלבד ולא בפלסמה, נמצאו קשורים לשרידות של שלושה חודשים. בניתוח רב-משתני נמצא כי רמות L-FABP בשתן וציון MELD-Na (Model for End-stage Liver Disease) הינם המנבאים העצמאיים היחידים לפרוגנוזה של חולי שחמת הכבד. רמות L-FABP בשתן היו גבוהות יותר עבור מטופלים עם ACLF בהשוואה לאלו ללא, ואף הצליחו לנבא יחד עם ציון MELD-Na את ההתפתחות של ACLF בתקופת המעקב. במטופלים עם ACLF, רמות L-FABP בשתן נמצאו קשורים לכשל של הכבד, מערכת הקרישה ומערכת ההובלה. רמות L-FABP בשתן היו מוגברים גם במטופלים עם פגיעה כלייתית חדה (Acute Kidney Injury- AKI), ובמיוחד עבור אלו עם נמק חריף של האבוביות (Acute Tubular Necrosis).

היכולת של רמות L-FABP בשתן לנבא שרידות והתפתחות ACLF אושר בעזרת עוקבת האימות. רמות NGAL בשתן הצליח לנבא תוצאים על פי מודל חד-משתני, אך לא במודל רב-משתני.

מסקנת החוקרים הייתה כי רמות L-FABP בשתן בחולים עם DC נמצאו קשורות באופן עצמאי להתקדמות קלינית של מחלה על פני שלושה חודשים, הכוללת תמותה והתפתחות ACLF. מכיוון שכך, נמצא כי L-FABP בשתן מהווה סמן ביולוגי מבטיח עבור הפרוגנוזה של חולים עם DC.

מקור:

Adrià Juanola, et al.  (2022) “Urinary L-FABP is a promising prognostic biomarker of ACLF and mortality in patients with decompensated cirrhosis.” Journal of Hepatology, January 2022. Vol. 76, Issue 1, p. 107-114. doi.org/10.1016/j.jhep.2021.08.031

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת הכבד,  אי ספיקת כבד,  חלבון,  חומצ
תגובות