• יו"ר: פרופ' אמיר שלומאי
  • מזכיר: ד״ר אוהד עציון
  • גזבר: ד״ר אודי זיגמונד
  • חברי ועד: ד״ר אסף יששכר, ד״ר יאנה דוידוב
מחקרים

האם לוירוסים של המעי יש השפעה על התקדמות שחמת הכבד?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Gut נמצא כי להרכב הוירוסים במעי יש מעט השפעה על התקדמות שחמת הכבד, בניגוד לידוע על הרכב חיידקי המעי

19.07.2021, 16:46
שחמת הכבד. הדמיה: שאטרסטוק

שינוי בהרכב של החיידקים במעי מקושר להתקדמות של שחמת הכבד, אך מקומם וירוסים, ובייחוד פאגים בהקשר הזה טרם ידוע.

במחקר בחנו שתי עוקבות; אחת בשיטת חתך ואחת עוקבה של טרום ואחר טיפול עם ריפקסימין. בעוקבת החתך - החוקרים בחנו את מספר האשפוזים תוך 90 ימים של חולים עם שחמת הכבד שביקרו במרפאות חוץ (מטופלים במצב מפוצה, תחת טיפול עם לקטולוז (Cirr-L) ותחת טיפול עם ריפקסימין (Cirr-LR)) לעומת מקרי ביקורת. בעוקבת טרום/אחר טיפול - חולים עם שחמת מפוצה עשו בדיקת צואה לפני ואחרי טיפול של 8 שבועות עם ריפקסימין. בנוסף, החוקרים ניתחו את המטהגנומיקה של חיידקים ופאגים והשוו בין מקרי ביקורת לחולים עם שחמת, ובתוך קבוצת החולים עם שחמת בין אלו שאושפזו ולא אושפזו ובין המטהגנומיקה לפני ואחרי טיפול עם ריפקסימין.

בעוקבה של מחקר החתך השתתפו 40 נבדקים בריאים לצורך מקרי ביקורת ו-163 חולים עם שחמת (63 במצב מפוצה, 43 Cirr-L, 57 Cirr-LR). חולי שחמת מקבוצות Cirr-L/LR היו עם אותו ציון MELDי(Model for End-stage Liver Disease), אך אלו בקבוצת Cirr-L התייצגו עם יותר אשפוזים מאשר מקביליהם בקבוצת Cirr-LR (56% לעומת 30%; p=0.008).

שונות מסוג אלפא/בטא של החיידקים החמירה בטווח שבין מקרי הביקורת לבין חולי Cirr-LR. בעוד, שונות אלפא של פאגים נותרה זהה, שונות בטא שלהם הייתה שונה בין קבוצות המחקר השונות. נמצא קשר שלילי בין המצאות חיידקי מעי מקומיים לבין ציון MELD, בעוד נמצא קשר חיובי בין חיידקים פתוביונים לבין ציון MELD. רשת הקשרים בין חיידקים לבין פאגים היה מורכב ביותר בקבוצת מקרי הביקורת, והכי פחות מורכב בקבוצת Cirr-L (בקבוצת Cirr-LR מעט יותר).

פאגים מסוג Microviridae ו-Faecalibacterium היו קשורים להמצאות חיידקי מעי מקומיים בחולי Cirr-LR. חולי Cirr-L מאושפזים התייצגו עם יותר חיידקים פתוביוניים ופחות חיידקים מקומיים ופאגים, ובעיקר נמצאו זנים של Streptococcus, Lactococus ו-Myoviridae.

בעוקבה של טרום/אחר טיפול לא נצפה שינוי בין שונות אלפא/בטא של חיידקים או פאגים לאחר טיפול עם ריפקסמין. לאחר טיפול עם ריפקסימין קשרים בין חיידקים לפאגים שנסובו סביב זנים של streptococcccus המייצרים אוריאז כשלו.

מסקנת החוקרים הייתה כי בניגוד לחיידקים, פאגים במעי אינם קשורים למאפיינים של מחלת שחמת הכבד ותוצאים לאחר 90 ימים. קשרים בין פאגים לחיידקים מסוג סטרפטקוקוס מייצרי אוריאז נפגעו בעקבות טיפול עם ריפקסימין והתקדמות השחמת, ונפגעו ביתר במטופלים שאושפזו תוך 90 ימים.

מקור: 

Bajaj JS, Sikaroodi M, Shamsaddini A, et al (2021) “Interaction of bacterial metagenome and virome in patients with cirrhosis and hepatic encephalopathy”. Gut June 2021. Vol. 70, Issue 6, p.1162-1173. dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-322470

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת הכבד,  MELD.,  חיידקי מעיים
תגובות