• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
השתלת כבד

איך ניתן לייעל את מערכת תיעדוף החולים המחכים לתרומת כבד?

פותח מדד סיכונים חדש אשר מתחשב במאפיינים נוספים, כולל שרידות לאחר השתלה, על מנת לייעל את מערכת תעדוף המטופלים המועמדים לתרומת כבד

14.06.2021, 16:59
השתלת כבד (אילוסטרציה)

קביעת עדיפות לקבלת כבד להשתלה בארצות הברית ובאירופה מבוסס על עקרון 'החולה ביותר מקבל ראשון'. אך, לחולים עם קרצינומה הפטוצלולרית (Hepatocellular Carcinoma - HCC) קביעת הקדימות מבוססת על קריטריון בינארי של מאפייני הגידול, על מנת לקדם את המטופלים עם הסיכוי לתוצאים הטובים ביותר לאחר ההשתלה. מדדי סיכונים חדשים שפותחו על מנת לגשר על החסרון בקריטריון הבינארי אינם מספקים לצורך קביעת עדיפות בקבלת תרומת כבד, מכיוון שהם מתמקדים אך ורק במשתנים הקשורים ל-HCC בשלב טרום ההשתלה. מטרת המחקר היה ליצור מדד סיכונים אשר מנבא שרידות לאחר השתלה של המטופלים תוך שימוש במשתנים תלויים ובלתי תלויים ב-HCC.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי על ידי שימוש במידע מרשומות לאומיות של מבוגרים אשר עברו השתלת כבד מתורם זר (Deceased-Donor Liver Trasplant - DDLT) בעקבות HCC בין התאריכים 27 לפברואר 2002 ועד 31 לדצמבר 2018. החוקרים התאימו מודלים של רגרסיית COX לשרידות כעבור 5 ו-10 שנים מההשתלה, על מנת להעריך את מקדמי הבטא עבור מדדי הסיכונים. המודלים בוצעו עבור משתנים שונים שנבחרו ידנית. לאחר מכן החוקרים חישבו את משך השרידות המוחלטת על פי החיזוי, והשוו אותם למדדי הסיכון הקיימים.

במחקר שתוצאותיו פורסמו, השתמשו במידע אודות 6,502 מבוגרים אשר קיבלו תרומת כבד מתורם זר (DDLT) בעקבות HCC. במודל הסופי נבחרו 11 משתנים שונים. תוצאות המחקר הדגימו כי השטח שתחת העקומה (AUC) לשרידות לאחר 5 שנים היה 0.62 עם רווח בר-סמך של 95%, 0.57-0.67; ולאחר 10 שנים היה 0.65 עם רווח בר-סמך של 95%,0.58-0.72. תוצאות אלו לא היו שונים באופן מובהק ממדדי הסיכון Metroticket ו-HALT-HCC. מדד סיכון LiTES-HCC הצליח לבדל מטופלים על בסיס משך זמן השרידה לאחר ההשתלה, בקרב אלו שעמדו בקריטריונים להשתלה של Milan ו-UCSF.

מסקנת החוקרים הייתה כי מדד הסיכון שהם יצרו ואישררו הצליח לנבא את שרידות המטופלים לאחר השתלת כבד בעקבות HCC. עם התחשבות במשתנים תלויים ובלתי תלויים ב-HCC (לדוגמה: גיל, מחלת כליות כרונית), מדד סיכון זה יכול בעתיד לסייע לצוות ההשתלות לתעדף מטופלים עם HCC על פי חיזוי השרידות שלהם. בעתיד, ניתן יהיה לשלב מדד סיכון זה למודל מבוסס-תועלת על מנת להוביל שינוי משמעותי בשנות חיים, ברמת כלל האוכלוסייה.

מקור: 

David Goldberg, et al. (2021) “Predicting survival after liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma using the LiTES-HCC score” Journal of Hepatology, June 2021. Vol. 74, Issue 6, p. 1398-1406. doi.org/10.1016/j.jhep.2020.12.021

נושאים קשורים:  השתלת כבד,  השתלות,  כבד,  מחקרים,  קרצינומה הפטוצלולרית
תגובות