• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

הקשר בין ביו מרקרים של כבד שומני לבין קרצינומה של הכבד לאחר הכחדה של הפטיטיס C

חוקרים סבורים כי ביו-מרקרים הקשורים לכבד שומני מנבאים התפתחות קרצינומה של הכבד

זה מכבר ידוע על הקשר החזק בין הדבקה כרונית עם הפטיטיס C, לבין התפתחות של כבד שומני. עם זאת, ההשפעה של כבד שומני על התפתחות קרצינומה של הכבד, לאחר הכחדת הווירוס, נותרה לא ברורה עד כה. מטרת החוקרים הייתה להעריך את הסיכון לפתח קרצינומה של הכבד, לאחר ריפוי מהפטיטיס C, באמצעות ביו-מרקר חדש הקשור לכבד שומני.

החוקרים עיצבו עוקבה במסגרתה ניתחו מאגר נתונים פרוספקטיבי של 290 חולי הפטיטיס C כרוניים, שאין להם היסטוריה של קרצינומה של הכבד, אשר השיגו ריפוי ויראלי באמצעות תרופות אנטי ויראליות ישירות. החוקרים חישבו את הציון בסולם FASTי(FibroScan‐aspartate aminotransferase)י12 שבועות לאחר תום הטיפול. לאחר מכן, העריכו את הסיכון לפתח קרצינומה של הכבד על ידי שימוש במודל הסיכונים היחסי רב-המשתנים של COX.

החוקרים מצאו כי גנוטיפ מס' 1 של הפטיטיס C היה הנפוץ ביותר (72.4% מהנבדקים), וגנוטיפ מס' 2 מיד אחריו (26.6% מהנבדקים). תקופת המעקב החציונית הייתה 4.2 שנים (טווח בין רבעוני של 3.1-4.5). החוקרים מצאו כי ההיארעות המצטברת של קרצינומה של הכבד כאשר ה-FAST הינו 0.35 או יותר, הייתה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה לציון FAST נמוך יותר (p<0.001). זאת ועוד, שיעור ההיארעות השנתי של קרצינומה של הכבד היה גבוה יותר בציון FAST של 0.35 או יותר, בהשוואה לציון נמוך מזה, זאת בקרב חולים עם מדידת LSMי(liver stiffness measurement) של 10 קילו פסקל או יותר (יחס סיכונים מותאם 4.41, רווח בר-סמך 95%: 1.30-15.0, P = 0.018). לאחר נטרול משתנים כגון גיל, רמת אלבומין, רמת AFPי(alpha‐fetoprotein), יPNPLA3י(patatin‐like phospholipase domain‐containing the 3) הכולל את גנוטיפ rs738409 וסימנים לפיברוזיס כבדי כמו ציון FIB-4, ציון בסולם הכבד השומני שאינו כתוצאה משתיית אלכוהול ו-LSM, מצאו החוקרים כי ציון FAST של 0.35 או יותר היה קשור להתפתחות קרצינומה של הכבד (יחס סיכונים מותאם של 4.42, רווח בר-סמך 95%: 1.02-19.9, p=0.043).

החוקרים הגיעו למסקנה כי ביו-מרקרים הקשורים לכבד שומני, בשילוב עם ציון בסולם FAST, הינם יעילים בניבוי התפתחות קרצינומה של הכבד לאחר הכחדה של הפטיטיס C.

מקור:

Ogawa, E. et al. (2020). Alimentary Pharmacology & Therapeutics. https://doi.org/10.1111/apt.15976

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  כבד שומני,  קרצינומה של הכבד
תגובות