• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
גורמי סיכון

מודלים חדשים לשיפור היכולת לזהות אוכלוסיות מתאימות לבדיקת סקר לדלקת כבד נגיפית מסוג C

במחקר זה נמצאו מודלים גאו-סביבתיים שזיהו איזורים בעדיפות גבוהה אשר יכולים לשמש למיפוי אוכלוסיות הנמצאות בסיכון גבוה לחלות ב-HCV

05.08.2020, 15:45
HCV, הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

התפתחות מערך בדיקות סקר והפיתוח של טיפולים אנטי ויראליים יעילים הובילו לשיפור משמעותי בתוצאים אצל חולי דלקת כבד נגיפית מסוג C (או בקיצור, HCV). יחד עם זאת, החוקרים מאמינים כי ישנם עדיין אנשים רבים בארצות הברית אשר חולים ב-HCV ואינם מאובחנים.

מודלים גאו-מרחביים אשר מתבססים על משתנים המייצגים אוכלוסיות בסיכון אשר זקוקות לבדיקות סקר ל-HCV וגורמים מכריעים בתחום הבריאות (SDOH) מספקים הזדמנויות לזיהוי אוכלוסיות בסיכון ל-HCV. החוקרים ערכו סקירת ספרות לזיהוי משתנים הקשורים למטופלים בסיכון לחלות ב-HCV. שני סטים של משתנים נאספו: סיכון להעברת HCV ורמת צורך ב-SDOH.

תוצאות המחקר הראו כי סך הכל ארבעה משתנים הקשורים לסיכון העברת HCV ושניים עשר משתנים הקשורים לרמת צורך ב-SDOH זוהו. מבין שני האינדקסים הללו, 21 איזורי צנזוס (census tracts) זוהו אשר דורגו לפחות 2 סטיות תקן מעל הממוצע. החוקרים מצאו קשר משמעותי בין שעור הדבקות ב-HCV להימצאות שימוש בסמים (P < .001). קשר משמעותי נמצא גם בין שיעור נדבקים ב-HCV לבין משקי בית אשר לא דיברו בהם אנגלית כלל/דיברו מעט (P = .001), לא השתמשו בהם במכונית (P = .001), ואשר חיו בהם מתחת לקו העוני (P = .009).

מסקנת החוקרים הייתה שמודלים גאו-סביבתיים זיהו איזורי צנזוס בעדיפות גבוהה אשר יכולים לשמש למיפוי אוכלוסיות הנמצאות בסיכון גבוה לחלות ב-HCV וללא המודלים הללו לא היו מזוהות. שימוש במודלים הללו יאפשר בעתיד לבצע בדיקות סקר ממוקדות מטרה.

מקור: 

Thomas Ludden et. al (2020) The Journal of the American Board of Family Medicine DOI: https://doi.org/10.3122/jabfm.2020.03.190305

נושאים קשורים:  גורמי סיכון,  בדיקות סקר,  דלקת כבד נגיפית C,  מחקרים
תגובות