• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחקרים

מהו עתיד ההיארעות של סרטן הכבד בקליפורניה?

החוקרים יצרו מודלים שמטרתם לנבא את שיעורי ההיארעות של סרטן הכבד בשנת 2030 בקליפורניה תוך שימת דגש על אוכלוסיות שיש לעקוב אחריהן כבר בהווה במטרה למנוע את התפתחות המחלה

26.08.2019, 15:34
סרטן כבד (אילוסטרציה)
סרטן כבד (אילוסטרציה)

נכון להיום, שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר של סרטן הכבד בארה"ב (HCC – Hepatocellular carcinoma) הם בקרב אסייתיים והיספנים. מספר האנשים השייכים למיעוטים אלה עולה במהירות ומעצב מחדש את הדמוגרפיה בארה"ב ובייחוד בקליפורניה, שם מתגוררים כשליש מהאוכלוסייה האסייתיים וההיספנית.

בעקבות השינויים הדמוגרפיים הללו והעלייה בהיארעות של HCC, ששילשה את עצמה במהלך שלושת העשורים האחרונים, חשוב לנבא את העומס העתידי של HCC לפי גיל, מין ומוצא/ אתניות, על מנת לתכנן שיטות מניעה ובקרה ל-HCC.

החוקרים השתמשו במידע מתוך 4 רשומות של מעקב, אפידמיולוגיה ותוצאות סופיות במטרה לאסוף מידע בנוגע להיארעות של HCC בקליפורניה בשנים 2000-2013 ועוד 14 רשומות אחרות שייצגו את המצב הקיים במדינות שאינן קליפורניה.

החוקרים יצרו מודלים של עוקבה התלויה בתקופה וגיל במטרה להעריך את שיעורי ה-HCC העתידיים ולהעריך את עומס ה-HCC תוך הכפלה של תחזיות ההיארעות בניבוי של מפקד האוכלוסין בארה"ב.

התוצאות של החוקרים הראו כי ב-2030 שיעורי ה-HCC הגבוהים ביותר יהיו אצל היספנים ושחורים והנמוכים ביותר אצל אסייתיים. בזמן שההיארעות של HCC הייתה בעלייה בקרב לבנים, שחורים והיספנים בקליפורניה באופן רציף בכל עוקבה לפי שנת לידה מ-1915 עד 1955, ההיארעות בקרב אסייתיים בקליפורניה ירדה באופן רציף בכל עוקבה לפי שנת לידה מ-1915 ועד 1975. בשונה מכך, לא נצפתה ירידה עקבית בקרב אסייתיים שמתגוררים במדינות אחרות בארה"ב.

ההערכה היא שבקליפורניה העומס של HCC בשנת 2030 יעמוד על 6,482 מקרים חדשים, כאשר 80.0% מהמטופלים יהיו מעל גיל 65 שנים (בהשוואה ל-44.5% ב-2014). העלייה היחסית בעומס בשנת 2030 בהשוואה לשנת 2014 בקרב מטופלים מעל גיל 65 שנים תהיה גבוהה במיוחד בקרב היספנים (318.3%), ונמוכה ביותר בקרב אסייתיים (53.2%) בקליפורניה.

המסקנות שעלו מן המחקר היו כי מאמצי המניעה בקליפורניה צריכים להתמקד בעיקר במטופלים בגילאי 50-64 שנים שיצרו ב-2030 את קבוצת הגיל המבוגר (גילאי 65 ומעלה), בייחוד היספנים אשר צפויים להציג את העלייה המהירה ביותר ב-HCC עד שנת 2030.

מקור: 

Han, S.S. et al. (2019) JNCI 111,6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הכבד,  אפידמיולוגיה
תגובות