מחקרים

אשפוז חוזר של חולי שחמת הכבד למרכז רפואי שונה לא מעלה את שיעורי התמותה באשפוז

מחקר רטרוספקטיבי זה בחן את סוגיית האשפוזים החוזרים של חולי שחמת הכבד למרכז הרפואי ממנו שוחרר לאחרונה לעומת אשפוז חוזר למרכז אחר, בהיבטים של תמותה, אשפוזים נוספים ועלויות

כ-99% מהפעילות הרפואית במערך האשפוז מתבצעים בבתי החולים בהם גירעון מובנה מפעילות רפואית

ישנו מידע חלקי בנוגע להשלכות של אשפוזים חוזרים של חולי שחמת הכבד למרכז הרפואי ממנו שוחררו, לעומת אשפוז חוזר למרכז שונה.

החוקרים ניסו לכמת את שיעורי האשפוזים החוזרים של חולי שחמת לבית-חולים שונה מזה ששוחררו ממנו, וכן לתאר גורמים מנבאים למהלך שכזה. בנוסף, המחקר ניסה להבין אילו השלכות יש לאשפוז חוזר למרכז שונה על תוצאים של שחמת, לרבות תמותה מכל סיבה ועלויות למרכז הרפואי. על-ידי שימוש במאגר המידע הלאומי של אשפוזים חוזרים, אותרו אשפוזים בגין שחמת הכבד בשנת 2013. על מנת לאפיין את הגורמים המנבאים אשפוז למרכז אחר, נעשה שימוש בניתוח רגרסיה. ניתוח נוסף של "זמן עד לאירוע" שימש את החוקרים להערכת ההשלכות על אשפוזים חוזרים נוספים, וכן על תמותה מכל סיבה בזמן אשפוז.

בשנת 2013, תועדו 109,039 אשפוזים חוזרים באבחנה של שחמת הכבד, מתוכם 67% למרכז הרפואי ממנו שוחררו המטופלים ו-33% למרכז רפואי אחר (P<0.001).י2% מהמטופלים טופלו ב-4 מרכזים רפואיים שונים ומעלה. השיעור של אשפוז חוזר תוך 30 יום היה 29.1%. גורמים מנבאים לאשפוז חוזר במרכז שונה כללו תשלום בעזרת תוכנית הביטוח מדיקאייד (Medicaid, יחס סיכויים מותאם 1.07, רווח בר-סמך 95%, 1.01-1.14), גיל (יחס סיכויים 0.98, רווח בר-סמך 95%, 0.978-0.982), אשפוז אלקטיבי (יחס סיכויים 1.09, רווח בר-סמך 95%, 1.01-1.17), אנצפלופתיה כבדית (יחס סיכויים 1.20, רווח בר-סמך 95%, 1.16-1.25), תסמונת הפטו-רנאלית (יחס סיכויים 1.09, רווח בר-סמך 95%, 1.03-1.15) ומצב סוציו-אקונומי נמוך (יחס סיכויים 1.15, רווח בר-סמך 95%, 1.06-1.25).

לא נצפה הבדל בסיכון להתאשפז שוב תוך 30 יום לאחר שחרור מאשפוז חוזר במרכז שונה (יחס סיכונים מותאם 1.044, רווח בר-סמך 95%, 0.975-1.118). בנוסף, לא נצפה סיכון מוגבר לתמותה במהלך אשפוז חוזר למרכז שונה תוך 30 יום (יחס סיכונים מותאם 1.08, רווח בר-סמך 95%, 0.94-1.23). עם זאת, אשפוזים חוזרים למרכז שונה היו ארוכים יותר ועם עלויות גבוהות יותר באופן מובהק.

לסיכום, מרבית האשפוזים החוזרים בגין שחמת הכבד הם למרכז הרפואי האחרון ממנו שוחרר המטופל. אשפוז חוזר למרכז שונה לא מעלה את הסיכון לאשפוז נוסף תוך 30 יום או לתמותה באשפוז, אך הוא בזיקה לעלויות גבוהות יותר לבית החולים.

מקור: 

Okafor, PN. et al. (2019). American Journal of Gastroenterology. 114(3): 464-471.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת הכבד,  כלכלת בריאות
תגובות