EASL LIVE

יעילות ובטיחות הטיפול במשך 8 שבועות עם ב - Maviret

(Glecaprevir / Pibrentasvir) בחולים נאיביים לטיפולי עבר עם הדבקה כרונית בירוס הפטיטיס C ללא שחמת או עם שחמת מפוצה: ניתוח נתונים שנאספו ממחקרי פאזה 2 ו -3

נגיף הפטיטיס C, מחלת HCV (צילום: אילוסטרציה)

בימים אלה מתקיים כנס ה-EASL, הכנס הבינלאומי השנתי של החברה האירופאית לחקר הכבד. בכנס הוצגו מחקרים חשובים ומרכזיים בחקר מחלות הכבד בעולם, ביניהם מספר מחקרים קליניים הבודקים את היעילות והבטיחות של התרופות החדשות לטיפול בחולי הפטיטיס C
(Hepatitis,ןHCV,ןC Virus).

גלקפרוויר ופיברנטסוויר (G/P) מרכיבות פרוטוקול משולב במינון קבוע, חד יומי, נטול ריבווירין עם פעילות אנטי ויראלית כנגד HCV. נתונים מ-8 מחקרים קליניים שבוצעו על ידי AbbVie כחלק מתוכנית הפיתוח של G/P וכללו יותר מ-2,300 מטופלים ב-27 מדינות, ונתוני עולם אמיתי מצטברים בכ10,000 איש בכל הגנוטיפים של הפטיטיס C, וגם בקרב אוכלוסיות מיוחדות, מראים שטיפול של שמונה שבועות עם G/P בזיהום HCV כרוני מגנוטיפ 1-6, ללא שחמת מוביל ל-SVR12 של 98% ללא תלות במאפייני בסיס או מאפייני הנגיף.

המחקר הנוכחי מציג אנליזה אינטגרטיבית, רב מדינתית, שהוצגה היום ע"י פרופ' צוקרמן (ה') במהלך הפגישה השנתית של האגודה האירופאית לחקר מחלות הכבד בוינה.

במחקר זה נבחנה היעילות ובטיחות טיפול עם G/P עם הפטיטיס סי כרונית (HCV) לא שחמתיים ועם שחמת מפוצה שטופלו במשך 8 שבועות. האנליזה העלתה כי ניתן לקצר את משך הטיפול בהפטיטיס C אף בחולים עם שחמת מפוצה (CPA) שהיוו כרבע מהחולים במחקר (24%).

המידע לעבודה נאסף ממחקר רב מדינתי, שכלל מחקרי פאזה 2 או 3 ב-1163 מטופלים עם זיהום כרוני ב HCV בגנוטיפים 1,2,4,5,6 ללא שחמת או עם שחמת מפוצה אשר קיבלו G/Pן(300 מ"ג/120 מ"ג) במשך שמונה שבועות בלבד ללא תלות בדרגת שחמת. כל המטופלים היו נאיביים לטיפול.

באנליזה נכללו 883 מטופלים לא שחמתיים ו280 מטופלים עם שחמת מפוצה. באוכלוסיית ה"כוונה לטפל", 865 מתוך 883 (98%) חולים לא שחמתיים ו-274 מתוך 280 (98%) מהמטופלים השחמתיים השיגו SVR12 כאשר הם טופלו במשך שמונה שבועות בלבד. הטיפול נסבל היטב עם חולה אחד בלבד שחווה הישנות של המחלה (I<0.1%; 1/1145)   תופעות הלוואי השכיחות היו כאב ראש (5%>) ועייפות (10%).

מסקנת החוקרים היא כי טיפול של שמונה שבועות עם Maviretן(G/P) בזיהום HCV כרוני מגנוטיפים 1,2,4,5 ו6 בחולים לא שחמתיים או עם שחמת מפוצה מוביל ל-SVR12 של 98%. ממצא זה מרמז כי משך הטיפול המיטבי באוכלוסייה זו, ללא תלות בדרגת שחמת, הינו שמונה שבועות.

נושאים קשורים:  Maviret,  הפטיטיס סי