• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
HCV

האם טיפול אנטי-ויראלי ישיר כנגד HCV מגביר סיכון לקרצינומה הפטוצלולרית?

בשונה ממחקרים קודמים, במחקר זה בהשתתפות כ-17,000 אנשים נמצא כי טיפול אנטי ויראלי ישיר כנגד HCV אינו מגביר סיכון לקרצינומה הפטוצלולרית לעומת פרוטוקולים מבוססי אינטרפרון

15.08.2018, 17:47
סרטן כבד, HCC, קרצינומה הפטוצלולרית (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים שבוצעו לאחרונה הדגימו שיעורים גבוהים מהרגיל של קרצינומה הפטוצלולרית (hepatocellular carcinoma-HCC) באנשים שטופלו עם תרופות אנטי-ויראליות ישירות(direct anti-viral agents-DAA). עם זאת, הסקת מסקנות חד-משמעיות הינה מאתגרת לאור האוכלוסיות ההטרוגניות שנבחנו והמתודולוגיה של המחקרים.

החוקרים בחנו האם טיפול אנטי ויראלי ישיר קשור בשיעורים גבוהים יותר של היארעות HCC לעומת פרוטוקולים מבוססי אינטרפרון. החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה באמצעות נתונים ממאגר המידע ERCHIVESי(Electronically Retrieved Cohort of HCV Infected Veterans). בעוקבה של 17,836 אנשים, תגובה וירולוגית ישירה הושגה על ידי 66.6% ו-96.2% מקבוצות האינטרפרון ו-DAA, בהתאמה. מבין כלל האנשים שטופלו, הסיכון ל-HCC לא היה גבוה באלו שקיבלו DAA לעומת אינטרפרון (יחס סיכונים, 1.07; רווח בר-סמך 95%, 0.55-2.08). מבין אנשים עם שחמת שהשיגו SVR, שיעור היארעות HCC ושרידות ללא HCC לא היו שונים באופן מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות. (21.2 לעומת 22.8 לכל 1,000 שנות חיים; p=0.78 ו-log rank p=0.17, בהתאמה). אנשים שלא טופלו עם שחמת היו עם שיעור היארעות גבוה באופן מובהק סטטיסטית של HCC לעומת אלו שטופלו עם אינטרפרון או DAA. בשתי הקבוצות שקיבלו טיפול, הייתה הסתברות נמוכה באופן מובהק סטטיסטית לפתח HCCי(log rank, p=0.0004) מאשר בקבוצה שלא טופלה.

מסקנת החוקרים היא שטיפול עם DAA אינו קשור בסיכון מוגבר לפתח HCC באנשים עם שחמת וזיהום HCV כרוני בטווח הקצר. דיווחים קודמים על שיעורים גבוהים יותר של HCC  הקשורה בטיפול עם DAA יכולים להיות מוסברים על ידי הנוכחות של מיעוט גורמי סיכון ל-HCC באנשים שטופלו עם אינטרפרון והטיית בחירה מכיוון שפרוטוקולים המכילים DAA נמצאים בשימוש באנשים בסיכון גבוה יותר לפתח HCC.

מקור: 

Li, D.K.  (2018) Hepatology. https://doi.org/10.1002/hep.29707

נושאים קשורים:  HCV,  DAA,  אינטרפרון,  HCC,  מחקרים
תגובות