• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
מחלת כבד כרונית

האם לעיסת גת מגבירה את הסיכון לפתח מחלת כבד כרונית?

במחקר מקרה-ביקורת שנערך באתיופיה על ידי רופאים נורבגיים נמצא קשר מובהק בין לעיסת גת לבין הסיכון להתפתחות של מחלת כבד כרונית, כאשר בגברים קשר זה היה תלוי-מינון, עם יחס צולב שנע בין 3.58 ל-13.03 בהתאם לרמת החשיפה לגת

13.08.2018, 15:29
שיח עלי גת khat
שיח עלי גת

לעיסת העלים של הצמח Catha edulis (גת) נמצאה קשורה להתפתחות של מחלות כבד, אך טרם בוצעו תצפיות מבוקרות של תופעה זו. במחקר חדש שנערך באתיופיה על ידי רופאים מה-Oslo University Hospital בנורבגיה, ביקשו החוקרים לקבוע האם לעיסת גת קשורה להתפתחות של מחלת כבד כרונית (chronic liver disease, CLD).

החוקרים ביצעו מחקר מקרה-ביקורת בשני בתי חולים ציבוריים גדולים בעיר הרר במזרח אתיופיה בין אפריל 2015 לאפריל 2016. מדגם של 150 מטופלים מבוגרים עוקבים עם CLD נכללו בקבוצת המחקר, ו-300 מטופלים מבוגרים ללא עדות קלינית או מעבדתית של CLD נכללו בקבוצת הביקורת. צריכת גת כומתה לפי "שנות גת": שנת גת אחת הוגדרה כשימוש יומיומי של 200 גרם של גת טרי במשך שנה שלמה. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה לוגיסטית בכדי לתקן עבור גורמים מבלבלים.

החוקרים מצאו קשר משמעותי בין לעיסת גת לבין הסיכון להתפתחות CLD (יחס צולב 2.64, רווח סמך 95% 1.56-4.58). בגברים, לאחר תיקון לגיל, שימוש באלכוהול, זיהום כרוני בנגיף הפטיטיס B ו-C, סיכון זה הלך ועלה בהתאם לחשיפה מוגברת לגת. מתוך כך, בהשוואה למטופלים אשר לא השתמשו בגת מעולם, היחסים הצולבים המתוקנים עמדו על 3.58 (רווח סמך 95% של 1.05-12.21) עבור חשיפה מועטה לגת, 5.9 (רווח סמך 95% של 1.79-19.44) עבור חשיפה בינונית לגת, ו-13.03 (רווח סמך 95% של 3.61-47.02) עבור חשיפה גבוהה לגת. ממצאים אלו נשארו איתנים גם בניתוח רגישות פוסט-הוק לאחר שהוצאו מהמדגם מטופלים עם גורמי סיכון ל-CLD שניתנים לזיהוי.

החוקרים מסכמים שנמצא קשר מובהק בין לעיסת גת לבין התפתחות CLD, כאשר בגברים קשר זה היה חזק ותלוי-מינון, ממצא אשר מצביע על קשר סיבתי בין השניים. החוקרים מדגישים שלאור השימוש ההולך וגובר בגת ברחבי העולם, ישנם השלכות מאוד משמעותיות של ממצאי מחקר זה על בריאות הציבור.

מקור:

Orlien, S. M., Sandven, I. , Berhe, N. B., Ismael, N. Y., Ahmed, T. A., Stene‐Johansen, K. , Gundersen, S. G., Morgan, M. Y. and Johannessen, A. (2018), Khat chewing increases the risk for developing chronic liver disease: A hospital‐based case–control study. Hepatology, 68: 248-257. doi:10.1002/hep.29809

נושאים קשורים:  מחלת כבד כרונית,  לעיסת גת,  תלוי-מינון,  מחקרים
תגובות