• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
HCV

גורמים מנבאים לנסיגת פיברוזיס כבדי לאחר תגובה וירולוגית ממושכת

גרדיאנט לחץ ורידי כבדי ומדידות קשיחות כבד הינם מנבאים עצמאיים של נסיגת פיברוזיס כבדי

13.06.2018, 11:02

תגובה וירולוגית ממושכת (SVR) משפרת שרידות ב-HCV חוזרת לאחר השתלת כבד. עם זאת, ההשפעה של SVR על התקדמות פיברוזיס אינה מוגדרת דיה. בנוסף, הביצועים של שיטות לא פולשניות המעריכות את הנוכחות של פיברוזיס ויתר לחץ דם פורטלי לאחר SVR לא ידועים. מטרת החוקרים הייתה לחקור את המידה של נסיגת פיברוזיס (הפחתה של שלב METAVIR אחד או יותר) לאחר SVR והגורמים הקשורים בנסיגה ב-HCV חוזרת, וכמו כן, את היכולת האבחנתית של שיטות לא פולשניות בהערכה של פיברוזיס ויתר לחץ דם פורטלי לאחר סילוק הנגיף.

החוקרים בחנו 112 מטופלים עם HCV שעברו השתלת כבד והשיגו SVR בין 2001 ל-2015. ביופסיית כבד בוצעה לפני הטיפול ו-12 חודשים לאחר SVR. גרדיאנט לחץ ורידי כבדי (Hepatic venous pressure gradient-HVPG), מדידות קשיחות כבד וציון פיברוזיס כבדי מוגבר (enhanced liver fibrosis-ELF) גם הם נקבעו באותן נקודות זמן.

החוקרים מצאו כי 67% ממשתפי העוקבה הדגימו נסיגה של פיברוזיס: 43% במקבלי כבד עם שחמת ו-72-85% בשאר השלבים (p=0.002).י HVPG, קשיחות כבד ו-ELF פחתו באופן מובהק סטטיסטית לאחר SVR. תפקוד כבדי השתפר ושרידות הייתה טובה באופן מובהק סטטיסטית במטופלים שהשיגו נסיגת פיברוזיס. HVPG ומדידות קשיחות כבד בתחילת המחקר, כמו כן, חוסר פיצוי לפני הטיפול היו מנבאים עצמאיים של נסיגת פיברוזיס. שנה אחת לאחר SVR, קשיחות כבד הייתה בעלת דיוק אבחנתי גבוה לצורך שלילת פיברוזיס מתקדמת ולחץ דם פורטלי משמעותי קלינית (אזור מתחת לעקומת המפעיל, 0.902, 0.888).

מסקנת החוקרים היא כי SVR לאחר השתלת כבד מעודד נסיגת פיברוזיס ברוב המטופלים ומוביל להטבה קלינית משמעותית. HVPG וקשיחות כבד בטרם הטיפול הינם מנבאים משמעותיים של הסיכוי לנסיגת פיברוזיס. לבסוף, קשיחות כבד מנבא באופן מדויק את הנוכחות של פיברוזיס מתקדם ויתר לחץ דם פורטלי שנה לאחר SVR ויכולה לשמש לצורך אסטרטגיות ניטור.

מקור: 

Maurio, E.  (2018) Hepatology. Epub

נושאים קשורים:  HCV,  השתלת כבד,  SVR,  קשיחות כבד,  יתר לחץ דם פורטלי,  מחקרים
תגובות